دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
رابطین رفاهی واحدهای تابعه
Generic placeholder image

محمد رضا کاظمی

 رابط رفاهی شهرستان درمیان

 31308881
Generic placeholder image

حسین جهانیان

رابط رفاهی شهرستان بشرویه
jahanian@bums.ac.ir

 32768413
Generic placeholder image

محمد حسین روشنی

 رابط رفاهی شهرستان خوسف

 31638504
Generic placeholder image

مریم خزاعی

 رابط رفاهی شهرستان سرایان
m.khazaei@bums.ac.ir

 32889535
Generic placeholder image

موسی طرفه

 رابط رفاهی شهرستان زیرکوه
moosatorfe@bums.ac.ir

 32503027
Generic placeholder image

اسماعیل زارع

 رابط رفاهی شهرستان سربیشه

 31309078
Generic placeholder image

هادی خورشیدی

 رابط رفاهی شهرستان طبس

 32383419
Generic placeholder image

مسعود واحدیان

 رابط رفاهی شهرستان فردوس
vahdiyan.54@bums.ac.ir

 32727034
Generic placeholder image

حلیمه جانپرس

 رابط رفاهی شهرستان قائن
h.janpors@bums.ac.ir

 31628314
Generic placeholder image

قربان اردونی

 رابط رفاهی شهرستان نهبندان
ordonig563@bums.ac.ir

 32622668
Generic placeholder image

علیرضا آهنی

 رابط رفاهی بیمارستان ولیعصر(عج)
a.ahani@bums.ac.ir

 31622006
Generic placeholder image

احسان مداح

 رابط رفاهی بیمارستان رازی
Generic placeholder image

روح اله البرزی

 رابط رفاهی بیمارستان امام رضا(ع)
alborzir7@bums.ac.ir

 31624004
Generic placeholder image

حجت دری

 رابط رفاهی معاونت بهداشتی
hojat_dori@bums.ac.ir

 32395500
Generic placeholder image

حمید رضا شاملو

 رابط رفاهی مرکز بهداشت بیرجند

 31622911
Generic placeholder image

بتول واعظی راد

 رابط رفاهی بیمارستان ایرانمهر
batool.vaezi@bums.ac.ir

 31626817
467
1399/06/16
Powered by DorsaPortal