دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
دعوتنامه تشكيل مجمع عمومي عادي (نوبت دوم)شركت تعاوني كاركنان دانشگاه
جلسه مجمع عمومي عادي (نوبت دوم) شركت تعاوني در شرف تأسيس خدماتي بهداشتي در ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 95/02/06 در محل سالن شهيد رحيمي واقع در دانشگاه علوم پزشكي بيرجند برگزار مي شود.

آگهي دعوت تشكيل اولين مجمع عمومي عادي

 


بسمه تعالي

جلسه مجمع عمومي عادي (نوبت دوم) شركت تعاوني در شرف تأسيس خدماتي بهداشتي در ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 95/02/06 و در محل سالن شهيد رحيمي واقع در دانشگاه علوم پزشكي بيرجند برگزار مي شود. از كليه داوطلبان عضويت دعوت مي شود با در دست داشتن برگه ورود به جلسه جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوي بنا به دلايلي نتواند شخصا حضور يابد مي تواند همزمان با نماينده تام الاختيار خويش با هم به امور اداري واحد مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايند. حداكثر آراي وكالتي هر عضو سه رأي و هر فرد غير عضو يك رأي مي باشد.

ضمنا داوطلبان عضويت در هيأت مديره يا بازرسي موظفند ، حداكثر يك هفته از تاريخ انتشار آگهي يا صدور دعوتنامه تشكيل مجمع عمومي عادي ، مدارك مربوطه را به هيأت مؤسس تحويل نمايند. لازم به ذكر است اعضاي شاغل در دانشگاه و واحدهاي مربوطه به دليل قانون مربوط به منع مداخله كاركنان دولت نمي توانند جهت عضويت در هيأت مديره كانديد شوند.

دستور جلسه :

      1.            گزارش هيأت مؤسس در مورد ارزيابي آورده هاي غير نقدي و اتخاذ تصميم در مورد آنها.

      2.            بررسي و تصويب اساسنامه.

      3.            انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره طبق اساسنامه تصويبي.

      4.            انتخاب بازرس يا بازرسان اصلي و علي البدل طبق اساسنامه تصويبي.

      5.            دادن مأموريت به اعضاي هيأت مديره جهت ثبت تعاوني.

 

جهت دريافت برگه ورود به جلسه مجمع عمومي اينجا را كليك نماييد

 جهت دريافت وكالتنامه اينجا را كليك نماييد.

 

                                                                                            

 

 

منبع:
كميته رفاه دانشگاه
تعداد بازدید:
16
تاریخ:
1395/01/15
Powered by DorsaPortal