دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
آگهی دعوت تشکیل اولین مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی کارکنان دانشگاه
اولین مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی در شرف تأسیس خدماتی بهداشتی در ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 95/2/13 در محل سالن شهید رحیمی واقع در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزار می شود.

اولین مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی در شرف تأسیس خدماتی بهداشتی در ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 95/2/13 در محل سالن شهید رحیمی واقع در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزار می شود. از کلیه داوطلبان عضویت دعوت می شود با در دست داشتن برگه ورود به جلسه جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دلایلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام الاختیار خویش با هم به امور اداری واحد مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رأی و هر فرد غیر عضو یک رأی می باشد.

ضمنا داوطلبان عضویت در هیأت مدیره یا بازرسی موظفند ، حداکثر یک هفته از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی ، مدارک مربوطه را به هیأت مؤسس تحویل نمایند. لازم به ذکر است اعضای شاغل در دانشگاه و واحدهای مربوطه به دلیل قانون مربوط به منع مداخله کارکنان دولت نمی توانند جهت عضویت در هیأت مدیره کاندید شوند.

دستور جلسه :

      1.            گزارش هیأت مؤسس در مورد ارزیابی آورده های غیر نقدی و اتخاذ تصمیم در مورد آنها.

      2.            بررسی و تصویب اساسنامه.

      3.            انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره طبق اساسنامه تصویبی.

      4.            انتخاب بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل طبق اساسنامه تصویبی.

      5.            دادن مأموریت به اعضای هیأت مدیره جهت ثبت تعاونی.

 

جهت دریافت برگه ورود به جلسه مجمع عمومی اینجا را کلیک نمایید

 جهت دریافت وکالتنامه اینجا را کلیک نمایید.
منبع:
کمیته رفاه دانشگاه
تعداد بازدید:
121
تاریخ:
1395/01/22
Powered by DorsaPortal