دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
معرفی مدیر امور پشتیبانی و رفاهی

معرفی مدیر امور پشتیبانی و رفاهی

محمود رضا شفیع نیا

محمود رضا شفیع نیا

سمت: مدیر امور پشتیبانی و رفاهی

مدرک: کارشناسی ارشد حسابداری

داخلی: 5255

مستقیم: 05632395255

فاکس: 05632395267

 

رسالت و اهداف:


مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی برابر چارت تشکیلاتی یکی از مدیریتهای معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه می باشد و در راستای سیاست ها و اهداف دانشگاه مسوولیت ساماندهی، مدیریت، برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر امور پشتیبانی، نگهداشت اماکن و تاسیسات، رفاه و ورزش کارکنان را عهده دار بوده و تلاش در جهت مدیریت بهینه منابع و جلوگیری از هدر رفت منابع مالی و ارتقای سطح رفاه و ترویج ورزش با رویکرد ورزش همگانی در سطح استان با محوریت توزیع مناسب و عادلانه امکانات و اعتبارات رفاهی و ورزشی را سرلوحه امور خود قرار داده است.

از دیگر اهداف این مدیریت آموزش و توانمند سازی پرسنل حوزه مدیریت و استفاده از تجربیات و اقدامات گذشته جهت بهبود فرآیندها، تعامل با سایر مدیریت های حوزه معاونت توسعه جهت سهولت و تسریع دستیابی به اهداف و صرفه جویی و حفظ بیت المال می باشد.

شرح وظایف مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی :

1. کنترل و نظارت و سازماندهی فعالیت های مربوطه و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی

2. ایجاد هماهنگی امور واحدهای تحت سرپرستی با خط مشی ها .قوانین و مقررات تعیین شده در چهار چوب برنامه های تعیین شده و نظارت بر حسن اجرای آن

3. صدور دستور و اجرای بخشنامه ها. آیین نامه ها و ضوابط ومقررات اداری مربوطه

4. اتخاذ تصمیمات لازم جهت برگزاری مناقصات و مزایده های دانشگاه و واحدهای تابعه

5. شرکت در جلسات و همایش های مختلف و آماده نمودن امکانات مورد نیاز جهت برگزاری همایش ها و غیره

6. سازماندهی .تعیین شرح وظایف و تقسیم کار. تعیین حدود اختیارات و تفویض اختیار در بین ادارات تابعه و امضاء احکام گوناگون مانند ماموریت و مرخصی و..... مربوط به کارکنان تحت سرپرستی

7. صدور دستورات لازم و ارجاع نامه های اداری به کارکنان شاغل در حوزه مدیریت پشتیبانی و رفاه و تایید ، بررسی ، تجزیه و تحلیل و اظهار نظر در خصوص آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی ادارات ذیربط

8. مدیریت بر انجام امور تشریفات و ایاب و ذهاب و امور رفاهی مربوط به میهمانان دانشگاه و محل تشکیل جلسات با هماهنگی واحدهای متقاضی

9. نظارت بر اعتبارات و نحوه هزینه کرد اعتبار دریافتی حوزه مدیریت و پشتیبانی در راستای اهداف دانشگاه ومطابق آیین نامه مالی و معاملاتی وبرنامه ریزی جهت واگذاری کلیه امور قابل واگذاری به بخش خصوصی

10. بررسی و شناخت نارسایی ها و مشکلات حوزه مدیریت و اهتمام در جهت رفع آنها

11. پیش بینی نیازهای واحدها از نظر وسایل وتجهیزات وبرآورد هزینه خرید و حمل ان ها در قالب برنامه ها و دستورالعمل های مربوطه وکنترل و نظارت برتنظیم و نگهداری حساب ها و دفاتر اجناس موجود در انبار

12. - تأمین فضا و تدارک تجهیزات و امکانات و وسایل اداری جهت ارائه خدمات

13. برنامه ریزی و نظارت بر عملیات خدماتی ، تدارکاتی ، انبارداری ، تعمیرات و نگهداری خودروها

14. نظارت بر عملکرد شرکتهای طرف قرارداد با دانشگاه

15. برنامه‌ریزی و ارائه طرحهای مربوط به کنترل و کاهش هزینه های غیر ضروری

16. رسیدگی به امور مربوط به قراردادها و شرکت در جلسات آن

17. تهیه و ارائه برنامه های رفاهی و ورزشی کارکنان دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای آن


2281
1399/03/10
Powered by DorsaPortal