دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
رابطین رفاهی واحدهای تابعه
Generic placeholder image

محمد رضا کاظمی

 رابط رفاهی شهرستان درمیان

 8881
Generic placeholder image

حسین جهانیان

رابط رفاهی شهرستان بشرویه
jahanian@bums.ac.ir

 8413
Generic placeholder image

محمد حسین روشنی

 رابط رفاهی شهرستان خوسف

 31638504
Generic placeholder image

مریم خزاعی

 رابط رفاهی شهرستان سرایان
m.khazaei@bums.ac.ir

 9535
Generic placeholder image

جواد احمدی

 رابط رفاهی شهرستان زیرکوه
3114 
Generic placeholder image

اسماعیل زارع

 رابط رفاهی شهرستان سربیشه

 9078
Generic placeholder image

هادی خورشیدی

 رابط رفاهی شهرستان طبس

 3419
Generic placeholder image

کاظم احسانی

 رابط رفاهی شهرستان فردوس

 32730590
Generic placeholder image

حلیمه جانپرس

 رابط رفاهی شهرستان قائن
h.janpors@bums.ac.ir

 8314
Generic placeholder image

قربان اردونی

 رابط رفاهی شهرستان نهبندان
ordonig563@bums.ac.ir

 32622668
Generic placeholder image

علیرضا آهنی

 رابط رفاهی بیمارستان ولیعصر(عج)
a.ahani@bums.ac.ir

 31622006
Generic placeholder image

راضیه گورکانی

 رابط رفاهی بیمارستان رازی
rgoorkani@yahoo.com 
6048
Generic placeholder image

روح اله البرزی

 رابط رفاهی بیمارستان امام رضا(ع)
alborzir7@bums.ac.ir

 31624004
Generic placeholder image

حجت دری

 رابط رفاهی معاونت بهداشتی
hojat_dori@bums.ac.ir

 32395500
Generic placeholder image

حمید رضا شاملو

 رابط رفاهی مرکز بهداشت بیرجند

 31622911
Generic placeholder image

سجاد صفار

رابط رفاهی بیمارستان ایرانمهر
sajjad_saffar@yahoo.com

 05631626844
2748
1401/04/01
Powered by DorsaPortal